طبق تحقیقات انجام‌شده، کودکان مبتلا به اوتیسم در اغلب موارد از نظر ساختار دندانی تفاوتی با کودکان عادی ندارند،

ولی از آنجایی که این کودکان تمایل زیادی به غذاهای نرم و شیرین دارند و در برخی مواقع دچار ضعف عضلات اطراف دهان و در نتیجه کاهش کارایی جویدن هستند و حتی گاهی تمایل به نگه داشتن لقمه غذا به مدت طولانی در دهان دارند، میزان پوسیدگی دندان‌ها در این کودکان بیشتر می‌شود.

همچنین به‌دلیل ناتوانی بچه‌های اوتیسم در مسواک زدن و گزارش ندادن درد و حساسیت دندانی به‌دلیل مشکل‌های کلامی و ارتباطی و همکاری ناکافی با والدین، پوسیدگی و التهابات لثه در این کودکان بیشتر مشاهده می‌‌شود.

تفاوت درمان‌های دندان‌پزشکی در بچه‌های اوتیسم و سایر کودکان:

با توجه به ویژگی‌های ذکرشده مسلما درمان دندان‌پزشکی یکی از چالش‌های خانواده‌های دارای کودکان مبتلا به اوتیسم است زیرا به‌دلیل ناتوانی این کودکان در پردازش درست، صداهای دستگاه‌ها، نور یونیت دندان‌پزشکی و سایر ویژگی‌های محیطی، باعث ایجاد عکس‌العمل در آنها می‌شود.

همچنین برقرار نکردن ارتباط‌های کلامی و چشمی و کاهش تمرکز و انجام حرکت‌های ناگهانی بدن، درمان را برای دندان‌پزشک دشوار می‌کند.