بچه ها در زمان های اول کودکی یاد خواهند گرفت که با عصبانی شدن می توانند توجه دیگران رابه خود جلب کنند و به آنچه می خواهند برسند به این ترتیب با بزرگ تر شدن شکل های مختلفی از خشم را در موقعیت های مختلف به کار خواهند برد در اوایل کودکی خشم بیشتر در اثر مزاحمت دیگران و ایجاد اختلال در فعالیت های کودک بروز می کند

به عنوان مثال بازداشتن کودک از انجام کاری که دوست دارد یا تأخیر در برآورده شدن خواسته هایش مانند تاخیر در غذا دادن به کودک درست زمانی که کودک گرسنه میباشد.
رفتارها و شرایط زیر میتوانند باعث خشم در کودک شما شود:

 • مقایسه کودک با دیگران و کم ارزش کردن کودک
 • صبور نبودن مادر در برابر کندی رفتار کودکش
 • به اجبار به رختخواب فرستادن کودک
 • اجبار کودک به خوردن غذا هنگامی که مشغول بازی کردن میباشد
 • بی علاقه بودن در شریک شدن چیزی با دیگران
 • پایین آمدن انرژی کودک در اثر بیماری کم خوابی یا گرسنگی
 • عدم تفاهم با هم بازی ها
 • تمسخر احساسات کودک از طرف دیگران به خصوص بزرگسالان
 • عدم توانایی در بیان خواسته ها
 • تلاش در جهت جلب توجه
 • آرزوی داشتن چیزی که متعلق به دیگران میباشد