برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی همدان
زمان برگزاری: 13 الی 14 مهر 1396 
ارسال مقالات: 30 مرداد 1396
مکان برگزاری: همدان، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا در شهر همدان در مهرماه سال 96 برگزرا خواهد شد در حال حاضر طراحی سایت همایش کامل نشده است و اظلاعات زیادی در سایت موجد نبود ولی با تکمیل طراحی سایت همایش اطلاعای بیشتری از نحوه برگزاری این همایش و کنفراس علمی در این بخش قرار داده خواهد شد