گفتاردرمانی برای کودکان اوتیسم

گفتار درمانی برای کودکان اوتیسم با دیگر کودکان کاملا متفاوت است. باید در نظر داشته باشیم که مهمترین حیطه ی اختلال اوتیسم برقراری ارتباط است. پس گفتاردرمانگر باید سعی کند قبل از شروع درمان و آموزش، ارتباط خوب و مطمعنی با کودک برقرار کند.

خیلی از اوقات وقتی کودکان را در جلسه اول گفتاردرمانی کودکان اوتیسم ، ارزیابی میکنیم، آنها را مانند کسی میبینیم که میخواهد چیزهایی بسازد ولی مصالحی برای ساختن ندارد، یعنی خیلی از اوقات این کودکان در مراحل ابتدای درکی چیزی برای بیان کردن ندارند. پس انتظار برقراری ارتباط و بیان جملات خودانگیخته و عبارات و جملات بالاتر از توان آن ها است.
بعد از حدود یک دهه درمان کودکان طیف اوتیسم، به این نتیجه رسیدیم که یک رویکرد درکی_کلامی جامع میتواند بیشترین پیشرفت را در رشد گفتار و زبان این کودکان داشته باشد.
در مراحل اول ما باید مجمو عه ای از اطلاعات درکی_ بیانی را به کودک آموزش دهیم،اطلاعاتی در مورد مقوله های پرکاربرد و روزمره مانند حیوانات،میوه ها، وسایل و....و مطمعنا برای آموزش این موارد باید این الگوها را با کودکان تمرین کنیم،پر واضح است که این کودکان همانند کودکان نرمال اطلاعات را حفظ میکنند و دانش زبانی خود را میسازند و کم کم با تجربیات زندگی واقعی ارتباط میدهند، و به تدریج به کار میبرند.
‼️پس یادگیری از طریق حفظ کردن اطلاعات داده شده به کودک در گفتار درمانی برای کودکان اوتیسم ، یک استراتژی طبیعی در همه ی کودکان است.
ما همیشه به خانواده ها تاکید میکنیم که این موارد آموزش داده شده را باید طی تجربیات ملموس و واقعی در محیط زندگی، با کودک تمرین کنند.
پس این عقیده که این رویکرد یک رویکرد در روش  گفتاردرمانی کودکان اوتیسم حفظی است، کاملا اشتباه است، و برداشت سطحی از این نوع درمان میباشد.
چه بسا، نتایج و پیشرفت کودکان تحت درمان در تمام سطوح کلامی،زبانی و ارتباطی خود گواه است.
در مراحل بعدی،بعد از اینکه کودک اطلاعات درکی پایه را اکتساب کرد،روی سطوح بالاتر زبانی همچون استدلال،استنتاج،استفهام، طراحی سوال،گفتار توصیفی، گزارش دهی و... کار میکنیم.و به این ترتیب کودک همزمان با رشد درکی، مهارت های کلامی اش پیشرفت میکند و پس از تکمیل دوره های گفتار درمانی ویژه کودکان اوتیسم در ارتباط موفق تر خواهد بود.
و در سطوح بالاتر، در جلسات گروهی گفتاردرمانی،کودک یاد می گیرد، دانش زبانی آموخته شده در مراحل قبل را کاربردی کند، با همسالان خود ارتباط برقرار کند،خود را به آنها معرفی کند،از آنها سوال بپرسد،داستان تعریف کند و..... نهایتا یاد بگیرد چگونه ارتباط برقرار کند.