کودکی یک ونیم ساله مبتلا به فلج مغزی دارم الان بعد از جلسات متعدد کاردرمانی توانسته چهار دست و پا برود؛ تمرین بعدی چیست؟
 
جواب:
با سلام و احترام
در کردرمانی قلج مغزی بعد از مرحله ی چهاردست و پا میبایست روی تمرینات کاردرمانی روی دو زانو قرار گرفتن و پهلوانی کار کنید.تمرینات ایستادن هنوز برای کودک شما زود است.پس از طی مراحل فوق میتوانید به تمرینات ایستادن و راه رفتن بپردازید.