در این مقاله قصد داریم تا درمورد تعرفه فیزیوتراپی 1400 صحبت کنیم . کلینیک تخصصی دکتر جهانی از با سابقه ترین مراکز فیزیوتراپی در تهران است . مرکز فیزیوتراپی دکتر جهانی با تعرفه فیزیوتراپی دولتی خدمات ارائه میدهد .

به طور کلی دو نرخ برای فیزیوتراپی در تهران داریم ، فیزیوتراپی آزاد و فیزیوتراپی دولتی یا با تعرفه سازمان . هزینه فیزیوتراپی آزاد نرخ مصوبی ندارد اما هزینه فیزیوتراپی دولتی هرساله توسط سازمان اعلام و اجرا میشود . در بعضی از مراکز هزینه فیزیوتراپی مربوط به عضو آسیب دیده نیست . برای مثال هزینه فیزیوتراپی زانو با هزینه فیزیوتراپی کمر یکی است . اما ممکن است تجهیزاتی که بعضی مراکز تخصصی فیزیوتراپی استفاده میکنند در قیمت جلسات فیزیوتراپی تاثیر بگذارد . قیمت هر جلسه فیزیوتراپی در سایت سازمان قابل مشاهد است .

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت هر جلسه فیزیوتراپی 1400 با ما تماس حاصل فرمایید.