کلینیک کاردرمانی دکتر جهانی ارائه دهنده بهترین خدمات کاردرمانی در تهران است . مرکز کاردرمانی دکتر جهانی با تعرفه کاردرمانی 1400 کار میکند . یعنی هزینه کاردرمانی در مرکز توانبخشی دکتر جهانی بر حسب تعرفه کاردرمانی است . قیمت جلسات کاردرمانی با توجه به میزان امکانات مرکز توانبخشی میتواند متغییر باشد . شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از هزینه یک جلسه کاردرمانی با ما تماس بگیرید

مرکز کاردرمانی دکتر جهانی ارائه دهنده بهترین قیمت جلسات کاردمانی است . مرکز توانبخشی دکتر جهانی خدمات کاردرمانی در منزل هم ارائه میدهد . مرکز دکتر جهانی با استفاده از بروزترین تجهیزات و با تجربه ترین کاردرمانگر ها خدمات کاردرمانی در خانه را ارائه میدهد .

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از هزینه کاردرمانی در منزل با ما تماس حاصل فرمایید.

هزینه کاردرمانی در تهران

قیمت جلسات کاردرمانی در تهران