دکتر مهدی جهانی
دکتری علوم اعصاب (گرایش مغز و شناخت)
نظام پزشکی ک د 620

تحصیلات:
• دکتری علوم اعصاب (گرایش مغز و شناخت) از پژوهشکده علوم شناختی
• کارشناس ارشد علوم شناختی از پژوهشکده علوم شناختی
• کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی
• کارشناس کاردرمانی از دانشگاه شهیدبهشتی
سوابق علمی و پژوهشی:
• نویسنده اول مقاله تاثیر نوروفیدبک بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان بیش فعال
• مدرس واحدهای عملی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی توابخشی در بیمارستان اخوان
• مدرس بخش نوروفیدبک و TDCS کارگاههای علوم شناختی دکتر نجاتی
• مدرس ماساژدرمانی کودکان مبتلا به ADHD در کارگاههای کلینیک توانش
• ارائه پوستر تخصصی ماساژدرمانی کودکان مبتلا به ADHD در کنگره کاردرمانی
دوره ها:
• گذراندن دوره موبیلیزاسیون مفاصل در بیمارستان شهدای تجریش
• گذراندن دوره ام آر آی بیمارستان امام خمینی
• گذراندن دوره توانبخشی شناختی دانشگاه شهید بهشتی
• گذراندن دوره های عمومی و تخصصی نوروفیدبک دانشگاه تهران
• گذراندن دوره بازی درمانی در دانشگاه شهیدبهشتی
• گذراندن دوره کاردرمانی جسمی در بیمارستان
• گذراندن دوره کاردرمانی ارتوپدی و نورولوژی در بیمارستان اختر
مهارتها:
• تسلط کامل بر آزمونهای روانشناختی همچون TVPS ، آزمون هوش وکسلر ، ریون ، IVA ، CPT و ...
• تسلط کامل در درمان نوروفیدبک
• تسلط کامل در درمان TDCS
• تسلط کامل در درمان Snoezelen
• طراحی و اجرای ویژه اتاق تاریک هوشمند در درمان ادراک بینایی کودکان
• تسلط کامل در درمان کودکان دارای اختلالات یادگیری، بیش فعالی، اتیسم و هماهنگی رشدی(DCD)

سوابق بالینی:
• موسس و عضو هیئت مدیره کلینیک توانبخشی توانش
• موسس و عضو هیئت مدیره کلینیک توانبخشی پایا
• سوپروایزر و درمانگر بخش کاردرمانی ذهنی و جسمی از سال 1385 تاکنون
• درمانگر ادراک بینایی در کودکان از سال 88 تا کنون