گفتاردرمانی گروهی شیوه ایی از گفتاردرمانی است که به صورت گروهی انجام میگیرد، گفتاردرمانی گروهی بکار بردن روش‌های متداول گفتاردرمانی و گاه روش های خاص گروه درمانی بر روی یک گروه از بیمارران، با هدف بهره‌گیری از تاثیر متقآبل افراد حاضر در گروه بر همدیگر است. گروه‌درمانی یا گفتاردرمانی گروهی ممکن است به تنهایی یا توام و مکمل با گفتاردرمانی فردی و یا سایر روش ها در مرکز گفتار درمانی مورد استفاده قرار ‌گیرد.
گروه‌درمانی، در کلینیک گفتاردرمانی اغلب از یک  درمان‌گر در کنار چهار تا هشت نفر بیمار تشکیل می‌شود. بسته به تشخیص نو بیماری افراد و نیازهای آنها ممکن است گروه مورد درمان ،همگن یاناهمگن باشد. 
 اعضای گروه در گفتاردرمانی گورهی معمولا هفته‌ای یکی ، دو بار و به مدت یک ساعت تا دو ساعت همدیگر را ملاقات می‌کنند. و در گروه بر اساس متدهای گفتاردرمانی در تعمل با یکدیگر قرار میگیرند و اما در این میان نکته مهم این سان که واقعا چه مزایایی گروه‌درمانی  بر درمان‌های فردی در گفتار درمانی دارد 

زمان جلسات گفتاردرمانی گروهی و اصولا هر روش گروه درمانی بیشتر بوده تا حدود دوساعته بوده و اولیای کودک نیز می توانند همراه فرزند خود در جلسه گروه درمانی شرکت داشته باشند 

جلسات گروه درمانی شامل تربیت شنیداری بیمار، آموزش ذهنی ،ماساژ درمانی و تحریک اندامهای گویایی ، استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک می باشد.

مزیت اصلی گروه‌ درمانی این است که بیماران می‌توانند مهارت‌های اجتماعی موثری را در کار گروهی یاد بگیرند. در عین حال اعضای گروه غالبا گروه همسالان هستند و گروه می‌تواند مقیاس کوچکی از جامعه باشد. و این گروه‌ها می‌توانند به افرادی با مشکلات مختلف کمک کنند.

ـ همچنین گروه‌ درمانی به افراد کمک می‌کند نسبت به نیازها و مشکلات دیگران توجه و حساسیت بیشتری به خرج دهند.
ـ گرچه گفتاردرمانی گروهی عمدتا جنبه درمانی دارد، یعنی روی رفع مشکلات گفتاری و روانی در گفتار متمرکز است، ولی در برخی موارد از گفتاردرمانی گروهی جنبه آموزشی نیز وجود دارد و مهارت‌های زندگی به بیماران آموزش داده می شود
.

  مرکز گفتاردرمانی نوین توان با برگزاری موفق گفتاردرمانی گروهی تا کنون گام های بسیار خوبی در درمان کودکان داشته است