اگر به دنبال مرکز گفتاردرمانی در تهران هستید دکتر جهانی به عنوان کاردرمانگر در شهر تهران در دو کلینیک گفتار درمانی در تهران فعالیت  مینماید

 بهترین مرکز گفتار درمانی در تهران که دکتر جهانی در آنها فعالیت دارند در دو منطقه از تهران قرار دارند :

کلینیک گفتار درمانی در پاسداران به نام کلینیک پایا

کلینیک گفتار درمانی در جمهوری به نام کلینیک توانش