گفتار درمانی در پونک برای درمان کودکانی که در فراگیری زبان مادری یا استفاده درست از گفتار دچار مشکل هستند و همچنین افراد بزرگسال که به هر دلیلی توانایی گفتاری خود را از دست داده اند به کار میرود. دکتر جهانی به عنوان یکی از متخصصین مجرب کلینیک گفتاردرمانی در پونک و سایر نقاط تهران فعالیت میکند و کلینیک گفتار درمانی در پونک که توسط تیم مجرب دکتر جهانی اداره میشود آماده انجام دوره های گفتار درمانی کودکان و بزرگسالان میباشد.

شما میتوانید برای بهره مندی از خدمات گفتار درمانی در پونک به آدرس بهترین کلینیک گفتار درمانی در پونک دکتر جهانی مراجعه کنید.