Slide background

کلینیک نوروفیدبک در تهران

Slide background

کلینیک گفتاردرمانی کودکان در تهران

Slide background

کلینیک کاردرمانی کودکان در تهران

Slide background

دکتر مهدی جهانی ، متخصص علوم اعصاب ، کلینیک نوروفیدبک ، مرکز کاردرمانی در پاسداران ، کلینیک گفتار درمانی در پاسداران

متخصص گفتار درمانی

دکتر جهانی در کلینیک پایا به عنوان کلینیک گفتار درمانی در پاسداران در محدوده شمال تهران و کلینیک توانش به عنوان مرکز گفتار درمانی در جمهوری در محدوده مرکز تهران امکان ویزیت و ارائه انواع خدمات گفتار درمانی و درمان لکنت را دارد

متخصص نوروفیدبک

دکتر جهانی در کلینیک پایا به عنوان کلینیک توانبخشی در پاسداران در محدوده شمال تهران و کلینیک توانش به عنوان مرکز نوروفیدبک در تهران در محدوده مرکز تهران امکان ویزیت و ارائه انواع خدمات نوروتراپی و نوروفیدبک و بیوفیدبک را دارد

Image 1
Image 2
Image 3
Content

نوروفیدبک ، علم شناخت امواج مغز

با شناخت امواج مغز و درک درست از آن میتوان در درمان بسیاری از مشکلات جسمی و شناختی و گفتاری موفق تر بود
دکتر مهدی جهانی دکتری علوم اعصاب (گرایش مغز و شناخت) نظام پزشکی ک د 620

تحصیلات:

• دکتری علوم اعصاب (گرایش مغز و شناخت) از پژوهشکده علوم شناختی
• کارشناس ارشد علوم شناختی از پژوهشکده علوم شناختی
• کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی
• کارشناس کاردرمانی از دانشگاه شهیدبهشتی
سوابق علمی و پژوهشی:

• نویسنده اول مقاله تاثیر نوروفیدبک بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان بیش فعال
• مدرس واحدهای عملی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی توابخشی در بیمارستان اخوان
• مدرس بخش نوروفیدبک و TDCS کارگاههای علوم شناختی دکتر نجاتی
• مدرس ماساژدرمانی کودکان مبتلا به ADHD در کارگاههای کلینیک توانش
• ارائه پوستر تخصصی ماساژدرمانی کودکان مبتلا به ADHD در کنگره کاردرمانی

مقالات

 • همه
 • اتاق بینایی
 • اتاق تاریک
 • اختلال طیف اوتیسم
 • اختلال یکپارچگی حسی
 • اوتیسم
 • بهبود توجه و تمرکز
 • بهترین مرکز توانبخشی اتیسم
 • بهترین مرکزنورفیدبک در تهران
 • بهترین مرکزکاردرمانی اوتیسم در پاسداران
 • بهترین مرکز کاردرمانی در پاسداران
 • بهترین مرکوانبخشی اوتیسم در پاسداران
 • بهترین کاردرمانی در کودکان اوتیسم
 • بهترین گفتاردرمانی اتیسم
 • تاثیر نورفیدبک بر یادگیری
 • درمان اختلالات توجه و تمرکز
 • درمان اختلالات یادگیری
 • درمان اوتیسم
 • سنسوری روم
 • ماساژ درمانی
 • متخصص کاردرمانی
 • مرکز اوتیسم دکتر جهانی
 • مرکز درمان اتیسم پاسداران
 • مرکزنورفیدبک توانش
 • نورفیدبک و یادگیری
 • نوروفیدبک
 • کاردرمانی اتیسم
 • کاردرمانی اتیسم در پاسدازان
 • کاردرمانی اوتیسم
 • کاردرمانی بیش فعالی
 • کاردرمانی حسی
 • کاردرمانی در شرق تهران
 • کاردرمانی در غرب تهران
 • کاردرمانی در پاسدارن
 • کاردرمانی دکتر جهانی
 • کاردرمانی دکترجهانی در پاسداران
 • کاردرمانی ذهنی
 • کلینیک نورفیدبک در انقلاب
 • کلینیک کاردرمانی در انقلاب
 • کلینیک گفتاردرمانی دکتر جهانی
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • کودکان مبتلابه اوتیسم در تولید اصوات گفتاری، پیشرفت زبانی و ارتباط غیرکلامی با مشکلاتی روبرو هستند
  Read More
  • اختلال طیف اوتیسم
  • اوتیسم
  • بهترین مرکزکاردرمانی اوتیسم در پاسداران
  • بهترین کاردرمانی در کودکان اوتیسم
  • کاردرمانی اوتیسم
  • کلینیک گفتاردرمانی دکتر جهانی
 • سنسوری روم یکی از روش های درمانی پیشرفته در حوزه کاردرمانی است که درکلینیک کاردرمانی دکترجهانی با استفاده از دستگاه
  Read More
  • اتاق بینایی
  • اتاق تاریک
  • اختلال یکپارچگی حسی
  • بهبود توجه و تمرکز
  • درمان اختلالات توجه و تمرکز
  • درمان اختلالات یادگیری
  • سنسوری روم
  • کاردرمانی اتیسم
  • کاردرمانی اتیسم در پاسدازان
  • کاردرمانی دکتر جهانی
  • کاردرمانی دکترجهانی در پاسداران
  • کاردرمانی ذهنی
 • کلینیک های کاردرمانی دکتر جهانی مرکز و غرب تهران (توانش) و کاردرمانی شمال و شرق تهران (پایا پاسداران) دو مرکز
  Read More
  • بهترین مرکز کاردرمانی در پاسداران
  • متخصص کاردرمانی
  • کاردرمانی اوتیسم
  • کاردرمانی بیش فعالی
  • کاردرمانی حسی
  • کاردرمانی در شرق تهران
  • کاردرمانی در غرب تهران
  • کاردرمانی در پاسدارن
  • کاردرمانی دکتر جهانی
  • کاردرمانی دکترجهانی در پاسداران
  • کاردرمانی ذهنی
 • کلینیک های کاردرمانی دکتر جهانی مرکز و غرب تهران (توانش) و کاردرمانی شمال و شرق تهران (پایا پاسداران) دو مرکز
  Read More
  • اوتیسم
  • بهترین مرکز توانبخشی اتیسم
  • بهترین مرکزکاردرمانی اوتیسم در پاسداران
  • بهترین مرکوانبخشی اوتیسم در پاسداران
  • بهترین گفتاردرمانی اتیسم
  • درمان اوتیسم
  • مرکز اوتیسم دکتر جهانی
  • مرکز درمان اتیسم پاسداران
  • کاردرمانی اوتیسم
  • کاردرمانی دکتر جهانی
 • هدف از کاردرمانی ذهنی کودکان شناسایی ضعف های کودکان در انجام کارهای ضروی و روزمره و بهبود بخشیدن به توانمندیهای
  Read More
  • کاردرمانی در پاسدارن
  • کاردرمانی دکتر جهانی
  • کاردرمانی دکترجهانی در پاسداران
  • کاردرمانی ذهنی
  • کلینیک کاردرمانی در انقلاب
 • بیماری های قلبی عروقی بیشــترین آمار مرگ و میر را به خود اختصاص داده است و تا سال 2020 همچنان
  Read More
  • ماساژ درمانی
 • اختلال نقص توجه - بيش فعالي اختلال شايعي در دوران کودکي است و يافتن درمان موثري که از شدت و عمق
  Read More
  • اختلال یکپارچگی حسی
 • هدف این تحقيق شناخت تأثیر نوروفیدبک در اصالح دامنۀ امواج مغزی و عملکرد پیوسته دیداری- حرکتی )پایداری توجه( دانشجويان با
  Read More
  • نوروفیدبک
 • sنوروفیدبک از سال 1970 برای درمان اضطراب استفاده می شد کارهای اولیه توسط کلیترمن و کامیوا و با آمورش آلفا
  Read More
  • بهترین مرکزنورفیدبک در تهران
  • تاثیر نورفیدبک بر یادگیری
  • مرکزنورفیدبک توانش
  • نورفیدبک و یادگیری
  • نوروفیدبک
  • کلینیک نورفیدبک در انقلاب
 • بچه ها در زمان های اول کودکی یاد خواهند گرفت که با عصبانی شدن می توانند توجه دیگران رابه خود
  Read More
مقالات بیشتر کلید SHIFT برای نمایش همه موارد نگه دارید load all