بیمارستان در سال 1325 توسط خانم اختر الملوك سهرابی وقف هلال احمر گردیده است . ساختمان مرکزي درسال 1332 تأسیس گردیده . با توجه به بازسازي هاي انجام گرفته در بیمارستان که از سال 92 آغاز گردید کلیه بخشهاي 1و 2و 3 بازسازي کامل گریده و با تجهیزات کامل و اتاقهاي استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس دهی انجام وظیفه می نمایید

دکتر جهانی مفتخر بوده تا در بیمارستان بزرگ و قدیمی اختر حضور داشته باشد . دکتر جهانی موفق شد تا در بخش کلینیک گفتار درمانی بیمارستان اختر مشغول کار شود و در این مدت که در بیمارستان اختر حضور داشته ، تجربه بسیار ارزشمندی به دست آورده است .

شما عزیزان می توانید برای اخذ نوبت از مرکز گفتار درمانی دکتر جهانی و یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید .