من کودکی سه و نیم ساله دارم که حس میکنم کف پایش صاف است  چه کارهای باید انجام بدم؟
کاردرمانی چه کمکی به درمان صافی کف پا می کند؟
جواب:
با سلام و احترام
نمیتوان در کودکان زیر چهار سال با قطعیت صافی کف پا را تشخیص داد چرا که به مرور و وزن انداختن بر پاها قوس طولی پا بیشتر می شود و عدم قوس زیاد در این کودکان به نوعی طبیعی محسوب میشود به هر حال علاوه بر برخی ماساژها راه رفتن روی پاشنه؛ راه رفتن روی قسمت خارجی پا؛ با انگشتان پا اشیا کوچک را برداشتن و .... میتواند موثر باشد.