بیش فعالی | ADHD در کودکان می تواند منجر به کاهش عزت نفس، روابط آشفته و ایجاد مشکل در مدرسه و خانه شود. کودک بیش فعال | ADHD ممکن است از تحرک زیاد رنج ببرد و نتواند آن را کنترل کند، در فعالیت های گروهی نمی تواند منتظر نوبت خود بماند، کارهای خود را نیمه تمام می گذارد، زمانی که مجبور به نشستن در جای خود است (مثلا سر کلاس درس) بی قرار می شود، در کنترل احساسات خود دچار مشکل است و در مواقع نامناسب دچار طغیان خشم می شود، در تمرکز کردن حتی وقتی که یک نفر مستقیما با او صحبت می کند، دچار مشکل می شود. تحرک بیش از حد در کودکان بیش فعال معمولا در بزرگسالی فروکش می کند اما علائم دیگر ممکن است ادامه پیدا کند و حتی منجر به بروز رفتارهای پر خطر همچون مصرف مواد، الکل، رفتارهای پر خطر جنسی شود که این موارد می توانند به تعاملات اجتماعی، شغل و روابط فرد آسیب وارد کنن وقتی کودک بزرگ شو بیش فعالیش بهبود نمی  یابد

 ما اصطلاحی به نام بیش فعالی بزرگسالان داریم و البته در بسیاری موارد در صورتی که بیش فعالی در کودکان کنترل نشود در بزرگسال به گونه دیگری بروز می نماید.

 


بیش فعالی در بزرگسالان ( Adult ADHD )  

بیش فعالی | ADHD در بزرگسالان متفاوت از کودکان عمل می کند که این خود دلیلی است بر این مطلب که چرا بسیاری از موارد ADHD در بزرگسالان تشخیص داده نمی شود. ADHD در بزرگسالان منجر به اختلال در عملکردهای اجرایی مغز می شود. این افراد ممکن است در تصمیم گیری، مدیریت زمان، سازماندهی کردن،تعیین هدف و یا حفظ و نگه داشتن شغل خود دچار مشکل شوند. صحبت بیش از حد، ضعف در حافظه، فراموشی، قطع مکالمات و فعالیت های دیگران، از دیگر علائم بیش فعالی در بزرگسالان است.