بیش فعالی ( ADHD ) یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی است

بیش فعالی یا ADHD وضعیت مزمنی است که شامل علائمی همچون نقص در توجه و تمرکز، تحرک زیاد و تکانشگری می باشد

بیش فعالی | ADHD اغلب از دوران کودکی آغاز می گردد و ممکن است تا بزرگسالی ادامه پیدا کند و معمولا در سالهای ابتدایی مدرسه تشخیص داده می شود

نظر APA یا انجمن روانشناسان آمریکا بر این است که به طور تخمینی 8.4 درصد از کودکان و 2.5 درصد از بزرگسالان دارای اختلال بیش فعالی | ADHD می باشند (APA)