مشکلات گفتاری یک اختلال ارتباطی محسوب می‌شود. کودکان دارای مشکلات تولید گفتار در صحبت کردن به طور واضح و ساخت صداهای مورد نیاز با مشکل مواجه هستند. امکان دارد این کودکان به دشواری بتوانند صدای خود را کنترل کرده و یا صداهای خاصی را تولید کنند. برخی از این کودکان نیز مبتلا به مشکلات گفتاری مانند لکنت زبان یا لیسپ (تکلم نوک زبانی) هستند. دیگر افراد نیز ممکن است قادر نباشند سخنان کودکانی که دچار مشکلات تولید گفتار هستند را متوجه شوند.

مشکلات گفتاری با اختلال زبانی متفاوت می‌باشد. مشکلات تولید گفتار تنها به دشواری در تولید صدا مرتبط می‌باشد. اختلال زبانی به طور کلی به استفاده و درک زبان مربوط است. کودکان دارای مشکلات تولید گفتار در درک زبان با مشکل مواجه نیستند.

تشخیص زودهنگام مشکلات گفتاری کودکان در غلبه بر مشکلات مربوط به بیان و گفتار کمک می‌کند. به این ترتیب کودکان می‌توانند نحوه برقراری ارتباط به شیوه صحیح را بیاموزند. درمان معمولا با کمک متخصص آسیب‌شناس گفتار و با تمرکز بر تولید صحیح صدای مورد نظر، تمرین برای تولید هجا، لغات و جملات و در نهایت تثبیت تولید صدا انجام می‌شود تا جایی که شخص قادر به تصحیح و نظارت بر روند گفتار خود باشد.
متخصصین کلینیک خزایی برای تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتاری از جمله مشکل تولید گفتار به شما کمک خواهند کرد.