نام مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برای هر هم وطن ایرانی مترادف با محلی است که ملجاء و مأمن همه دردمندان بیماری است که در هیچ جای دیگر کشور پذیرش نمی گیرند. این مرکز در قلب تهران واقع و با دسترسی های مناسب از طریق بزرگراه چمران و بلوار کشاورز محل مراجعه بیماران تهرانی و شهرستانی است. فارغ التحصیلان دوره های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی این مرکز که در هر سال بالغ بر چندصد نفر هستند به اقصی نقاط کشور عزیمت می کنند و بیماران پیچیده را به اساتید مبرز و دانشمند مجتمع ارجاع می دهند .

دکتر جهانی سابقه کار در بیمارستان امام خمینی را دارند . دکتر جهانی با ارزشمندترین تجربیات خود را در بیمارستان امام خمینی کسب کرده اند . 

اکنون دکتر جهانی که در بیمارستان های مشهور و بزرگی کار کرده است ، کلینیک کاردرمانی خود را تاسیس کرده  .

دکتر جهانی در بخش کلینیک کاردرمانی بیمارستان امام خمینی کار مشغول کار بوده است . 

مرکز کاردرمانی دکتر جهانی آماده خدمات دهی به شما عزیزان است .